Projekt znaku towarowego i serii etykiet Miodu Kołudzkiego dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego KOŁUDA WIELKA.