Projekt logo Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach dla Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego KOŁUDA WIELKA.