Nowe wzory zeszytów z wypełnieniem w kropki MEMOBOOK dla drukarni Druk-Intro S.A.