Logo projektu ekologicznego „EKOŁUDA” realizowanego w różnych obszarach funkcjonowania Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka.